تاريخ : شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ | 11:41 | نویسنده : مهدی سوری

1)   نحوه محاسبه كمك هزينه ازدواج و فوت قبل از سال 90

كمك هزينه ازدواج و فوت در سال مورد نظر = عدد مبنا ضرب در ضريب سال جديد

عدد مبنا = (400*20)8000

ضريب سال جديد(1389)=636

پس مبلغ كمك هزينه ازدواج و فوت در سال 1389 =5088000 ريال

2)   نحوه محاسبه کمک هزینه ازدواج و فوت بر اساس ماده 84 قانون بودجه سال 90:

کمک هزینه ازدواج و فوت = امتیاز * ضریب سال جدید

ضریب سال 90= 700

امتیاز (بر اساس ماده 84 قانون بودجه): 6500

پس کمک هزینه ازدواج و فوت در سال 90= 6500*700= 4550000ریال  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ